Le conseil d'administration de l'association / De raad van bestuur

Le Président

St jacobs kalele 01

Président / Voorzitter : Maurice WYLLEMAN     

J'organise la gestion globale de l'Association

Ik sta in voor het globale beheer van de vereniging

Image5 1

Vice présidente / Vicevoorzitter : Jacqueline RAINGARD

Je suis chargé de la gestion, du secrétariat et de la comptabilité

Ik ben aangesteld voor het beheer, het sectretariaat en de boekhouding

6 avril 05

 

Marie VANDAMME

J'assure l'intendance avec les bénévoles de l'association

Ik verzeker een goede samenwerking met de vrijwilligers van de vereniging